dogmat

O firmie

Agencja Ochrony „DOGMAT” od 1994 roku realizuje zadania w zakresie ochrony osób i mienia dla coraz szerszego grona swoich klientów. Podstawą prawną tej działalności jest koncesja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Nr L – 0110/00 będąca kontynuacją koncesji Nr K-334/93.
Świadczymy usługi w zakresie:
  • ochrony fizycznej obiektów
  • konwojowania wartości pieniężnych
  • monitoringu (zabezpieczenia technicznego)
W działaniach naszych stawiamy na jakość i skuteczność wykonywanych usług, których profesjonalizm wynika z długoletniego doświadczenia oraz zaplecza kadrowego i technicznego naszej agencji.

Niekonwencjonalne sposoby dozoru fizycznego obiektów oraz ciągłe doskonalenie umiejętności zawodowych personelu w pełni sprawdzają się, dając satysfakcję i zadowolenie zleceniodawcom.

Pragniemy zaznaczyć, iż do ochrony zatrudniamy tylko osoby sprawdzone pod względem kwalifikacji do zawodu agenta ochrony.

Jednocześnie informujemy, że nasza firma korzysta z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kontraktowej i deliktowej w PZU. Zapewniamy naszym klientom całodobowy nadzór nad pracownikami ochrony . Posiadamy własną sieć i częstotliwość radiową . Inspektorzy nadzoru co najmniej jeden raz na dobę kontrolują ochraniane obiekty . Stanowisko Dowodzenia Agencji prowadzi permanentny nadzór radiowo – telefoniczny.
Zakres zadań i obowiązków dla pracowników ochrony precyzujemy na podstawie zawartej umowy i sugestii właścicieli obiektów. Pracownicy Agencji wykonujący zadania kierownicze i kontrolno – nadzorcze posiadają certyfikaty dostępu do informacji oznaczonych adekwatną do stanowiska klauzulą.

Referencje